Agenda

30 oktober: Vrouwenvereniging om 19.45 uur

31 oktober: Ouderenmiddag. Vertrek om 13.45 uur

12 november: Groendag om 9.30 uur

12 november: Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur

13 november: Mannenvereniging om 20.00 uur

14 november: Streekvergadering van de mannenvereniging. Vertrek om 19.00 uur

15 november: Verkoopdag van 15.30 - 19.30 uur

20 november: Vrouwenvereniging om 19.45 uur

21 november: Gebedsbijeenkomst om 20.00 uur

26 november: Bezinningsavond HA om 20.00 uur

28 november: Ouderenmiddag om 14.00 uur

3 december: Bijbelkring om 20.00 uur

Welkom in IJzendoorn

Hartelijk welkom op de site van de Hervormde Gemeente te IJzendoorn.

Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Op deze site vindt u veel informatie over het kerkelijk leven van onze hervormde gemeente.
Ook de diverse verenigingen, commissies, jeugdwerk etc. gebruiken deze site om zichzelf en hun activiteiten te presenteren.
U kunt kennisnemen van de vele activiteiten, maar het is zeker zo belangrijk om te weten waarom de gemeenteleden in beweging komen. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen.
Met alle beschikbare middelen willen wij die boodschap van het verzoeningswerk van Jezus Christus bij zoveel mogelijk mensen bekendmaken. Dat is de voornaamste reden voor het maken van deze site, naast het praktisch presenteren van de activiteiten die plaatsvinden voor gemeenteleden en belangstellenden.

Bent u geinteresseerd in ons beleidsplan? U vindt een link onder het kopje ANBI.

Mocht u bepaalde informatie niet aantreffen of hebt u een vraag of opmerking, dan kunt u reageren via de knop "Contact".

De Hervormde Gemeente te IJzendoorn
Dorpsstraat 30
4053 HN IJzendoorn

Preek terug luisteren:

Kerkdienstgemist.nl

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van november lezen.
 
Bij de Kerkdiensten

Zondagen 24 november
In de morgenddienst, een dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal, staan we stil bij Gal. 2:16.
Wij geloven dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. Belijdt u het met het vervolg van de tekst ook mee? En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof in Christus en niet uit de werken van de wet.
We lezen in het voorafgaande gedeelte 2:11-14 dat ook iemand als Petrus daar net zo goed weer op gewezen moest worden om in de praktijk ook de zwakken in het geloof niet aan het twijfelen te maken.
s Avonds een gezegende dienst met de gastpredikant gewenst.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?