Agenda

8 juni: Pinksterviering om 19.00 uur

11 juni: Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur

19 juni: Huwelijksdienst om 15.30 uur

24 juni: Knutselavond VBW om 19.30 uur

25 juni: Dagje uit vrouwenvereniging om 12.45 uur

27 juni: Gebedsbijeenkomst om 20.00 uur

Welkom in IJzendoorn

Hartelijk welkom op de site van de Hervormde Gemeente te IJzendoorn.

Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Op deze site vindt u veel informatie over het kerkelijk leven van onze hervormde gemeente.
Ook de diverse verenigingen, commissies, jeugdwerk etc. gebruiken deze site om zichzelf en hun activiteiten te presenteren.
U kunt kennisnemen van de vele activiteiten, maar het is zeker zo belangrijk om te weten waarom de gemeenteleden in beweging komen. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen.
Met alle beschikbare middelen willen wij die boodschap van het verzoeningswerk van Jezus Christus bij zoveel mogelijk mensen bekendmaken. Dat is de voornaamste reden voor het maken van deze site, naast het praktisch presenteren van de activiteiten die plaatsvinden voor gemeenteleden en belangstellenden.

Bent u geinteresseerd in ons beleidsplan? U vindt een link onder het kopje ANBI.

Mocht u bepaalde informatie niet aantreffen of hebt u een vraag of opmerking, dan kunt u reageren via de knop "Contact".

De Hervormde Gemeente te IJzendoorn
Dorpsstraat 30
4053 HN IJzendoorn

Preek terug luisteren:

Kerkdienstgemist.nl

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van juni lezen.

Bij de Kerkdiensten

Zondag 9 juni
In de diensten op 1e Pinksterdag willen we stil staan bij het Pinksterevangelie, Handelingen 2.
's Morgens gaat het over de vervulling met de Heilige Geest, als een windvlaag die het hele huis vervulde. 'En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest.' Hand. 2:1-4
's Avonds horen wat de Heilige Geest spreekt, als Petrus vervuld met de Heilige Geest de menige toespreekt, oproept tot bekering om de gave van de Heilige Geest te ontvangen. Hand. 2:38. 'Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.'
Maandag 10 juni een gezegende 2e Pinksterdag gewenst met de gastpredikant.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?