Agenda

8 april Gebedsmoment en overdenking in de stille week, 19.00 uur, uitzending via kerkdienstgemist.nl, de liturgie kunt u vinden onder Kerkklanken

11 april Paasviering zondagschool, clubs en verenigingen, 19.00 uur, in aangepaste vorm uitzending via kerkdienstgemist.nl

.

De volgende woensdagen om 19.00 uur Gebedsmoment en Meditatie

.

In verband met de maatregelen rondom het corona virus zijn alle andere activiteiten tot nader bericht komen te vervallen

Welkom in IJzendoorn

Hartelijk welkom op de site van de Hervormde Gemeente te IJzendoorn.

Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Op deze site vindt u veel informatie over het kerkelijk leven van onze hervormde gemeente.
Ook de diverse verenigingen, commissies, jeugdwerk etc. gebruiken deze site om zichzelf en hun activiteiten te presenteren.
U kunt kennisnemen van de vele activiteiten, maar het is zeker zo belangrijk om te weten waarom de gemeenteleden in beweging komen. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen.
Met alle beschikbare middelen willen wij die boodschap van het verzoeningswerk van Jezus Christus bij zoveel mogelijk mensen bekendmaken. Dat is de voornaamste reden voor het maken van deze site, naast het praktisch presenteren van de activiteiten die plaatsvinden voor gemeenteleden en belangstellenden.

Bent u geinteresseerd in ons beleidsplan? U vindt een link onder het kopje ANBI.

Mocht u bepaalde informatie niet aantreffen of hebt u een vraag of opmerking, dan kunt u reageren via de knop "Contact".

De Hervormde Gemeente te IJzendoorn
Dorpsstraat 30
4053 HN IJzendoorn

Preek mee luisteren:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van april lezen.
 
Bij de Kerkdiensten
Voor wat betreft het beleid rondom de kerkdiensten houden we ons aan de regelgeving die onze overheid bekend maakt.
De predikant leidt een kerkdienst waarbij alleen een ouderling en organist aanwezig zijn. 
Op die manier kunt u als gemeente wel thuis meeluisteren met de verkonding van het Woord van God en meebidden voor de gemeente en de wereld en de psalmen meezingen.
Wij doen voorbede voor de mensen die ziek zijn, opdat de Heere hen moge genezen.
Laten wij als gemeente en land en volk ons ook verootmoedigen voor God. Een pandemie is naar Matth. 24 een teken van de eindtijd. Verwachten wij door de prediking van het Evangelie in heel de wereld ook dat Christus wederkomen zal?! Laat onze hoop en verwachting op God zijn.

Gebedsmomenten
Gedurende de nood vanwege het Coronavirus zal iedere woensdag vanaf 19.00 uur vanuit de kerk een moment van gebed en korte overdenking plaatsvinden door ds. L. Hak. Meeluisteren is mogelijk voor heel het dorp IJzendoorn via kerkdienstgemist.nl

Zondag 5 april
In de morgendienst luisteren we naar het lijden van Jezus voor Pilatus en het volk. Zien wij de Mens? Zien wij onze Koning? Joh. 18:28 - 19:16. Teksten 19:5b en 14b.
In de avonddienst een gezegende dienst gewenst met de gastpredikant.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?