Agenda

29 januari: Gebedsbijeenkomst, 19.15 uur

29 januari: Mannenvereniging, 20.00 uur

1 februari: Gemeenteavond Roemeniƫ, 19.00 uur

5 februari: Streekvergadering vrouwenvereniging, vertrek om 19.30 uur

11 februari: Kerkenraad, 20.00 uur

12 februari: Mannenvereniging, 20.00 uur

18 februari: Gebedsbijeenkomst, 19.15 uur

18 februari: Bijbelkring (Hfdst.2, Thuis geloven), 20.00 uur

19 februari: Vrouwenvereniging, 19.45 uur

20 februari: Ouderencontactmiddag, 14.00 uur

26 februari: Mannenvereniging, 20.00 uur

3 maart: Bezinning Heilig Avondmaal, 20.00 uur

8 maart: Zingen na de dienst, 20.00 uur

Welkom in IJzendoorn

Hartelijk welkom op de site van de Hervormde Gemeente te IJzendoorn.

Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Op deze site vindt u veel informatie over het kerkelijk leven van onze hervormde gemeente.
Ook de diverse verenigingen, commissies, jeugdwerk etc. gebruiken deze site om zichzelf en hun activiteiten te presenteren.
U kunt kennisnemen van de vele activiteiten, maar het is zeker zo belangrijk om te weten waarom de gemeenteleden in beweging komen. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen.
Met alle beschikbare middelen willen wij die boodschap van het verzoeningswerk van Jezus Christus bij zoveel mogelijk mensen bekendmaken. Dat is de voornaamste reden voor het maken van deze site, naast het praktisch presenteren van de activiteiten die plaatsvinden voor gemeenteleden en belangstellenden.

Bent u geinteresseerd in ons beleidsplan? U vindt een link onder het kopje ANBI.

Mocht u bepaalde informatie niet aantreffen of hebt u een vraag of opmerking, dan kunt u reageren via de knop "Contact".

De Hervormde Gemeente te IJzendoorn
Dorpsstraat 30
4053 HN IJzendoorn

Preek terug luisteren:

Kerkdienstgemist.nl

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van december lezen.
 
Bij de Kerkdiensten

Zondag 26 januari
In de morgendienst vraagt Johannes 8 onze aandacht. Jezus is niet gekomen opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Zo sprak Jezus al in Joh. 3. In Joh. 8:11 zegt Jezus: Dan veroordeel Ik u ook niet; Toch zegt Jezus ook: Ga heen en zondig niet meer. Niemand behoeft bij Jezus weg te blijven. Ieder moet leven zoals Jezus het zegt. En dat kan alleen door Hem.
's avonds een gezegende dienst gewenst met de gastpredikant.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?