Agenda

Woensdag 2 juni 20.00 uur, Bezinningsavond Heilig Avondmaal

.

Dinsdag 22 juni, 20.00 uur Bijbelkring (een laatste keer kunnen we toch nog met elkaar samenkomen), voorafgaand Gebedskring 19.15 uur in de 'bovenzaal'.

.

Zondag 4 juli om 10.00 uur aangepaste dienst voor gehandicapten, met name zij hartelijk welkom

Welkom in IJzendoorn

Hartelijk welkom op de site van de Hervormde Gemeente te IJzendoorn.

Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Op deze site vindt u veel informatie over het kerkelijk leven van onze hervormde gemeente.
Ook de diverse verenigingen, commissies, jeugdwerk etc. gebruiken deze site om zichzelf en hun activiteiten te presenteren.
U kunt kennisnemen van de vele activiteiten, maar het is zeker zo belangrijk om te weten waarom de gemeenteleden in beweging komen. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen.
Met alle beschikbare middelen willen wij die boodschap van het verzoeningswerk van Jezus Christus bij zoveel mogelijk mensen bekendmaken. Dat is de voornaamste reden voor het maken van deze site, naast het praktisch presenteren van de activiteiten die plaatsvinden voor gemeenteleden en belangstellenden.

KERKRESTAURATIEOm onze dorpskerk mooi te houden moeten er steeds restauratiewerkzaaamheden plaatsvinden. Om dit (mede) te bekostigen moeten we als Hervormde Gemeente een flink bedrag bijeen zien te brengen. We zouden het zeer op prijs stellen als u daaraan bij zou willen dragen. Uw eventuele bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL66 RABO 0347 9012 98 t.n.v. kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn met vermelding van: 'kerkrestauratie'.

Bij voorbaat hartelijk dank!


Bent u geinteresseerd in ons beleidsplan? U vindt een link onder het kopje ANBI.

Mocht u bepaalde informatie niet aantreffen of hebt u een vraag of opmerking, dan kunt u reageren via de knop "Contact".

De Hervormde Gemeente te IJzendoorn
Dorpsstraat 30
4053 HN IJzendoorn

Preek mee luisteren- of kijken:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van Maart lezen.

Onder het kopje 'Kerkdiensten' is het onderdeel 'Liturgie' toegevoegd. Hier vindt u de liturgie en de eventuele vragen bij de preek voor de komende kerkdiensten.
 
Bij de Kerkdiensten
Voor wat betreft het beleid rondom de kerkdiensten houden we ons aan de regelgeving van onze overheid.
Een Protocol voor de werkwijze in de kerkdiensten  is geplaatst onder het kopje 'Kerk-Kerklanken'. Kerkgangers dienen zich dan ook aan dat protocol te houden. Neemt u vooraf goede kennis van dit protocol!
Vanaf Juni is het aantal kerkgangers weer verruimd naar 60 mensen.
De scriba verstuurt uitnodigingen waarop gereageerd kan worden, waarna u bevestiging van een plaats ontvangt.
Gasten die de zondag over in IJzendoorn zijn mogen zich ook bij de scriba aanmelden via de knop 'Contact'.
In de dienst wordt gezongen op gepaste wijze, volgens de mogelijkheden binnen de richtlijnen van de kerk. Vanaf juni mag de gemeente weer op gepaste wijze zingen. Voor mensen die er grote zorgen mee hebben worden de laatste rijen in de kerk vrij gehouden, zodat zij wel naar de kerk kunnen komen op veilige afstand van het zingen. 
Wij houden de richtlijnen van de overheid met betrekking tot de mondkapjes nog aan in een dringend advies die bij het binnengaan en uitgaan van de kerk te gebruiken. 


Zondag 13 juni
In de morgendienst een gezegende dienst met de gastpredikant gewenst.
De avonddienst staat in het teken van de goede werken. Uit de Heidelbergse Catechismus zondaag 32 en vanuit psalm 116 horen wij wat God daarvan tot ons zegt. En dat hebben we nodig om Gods wet over goede werken goed te verstaan. Want me maken ons er al te vroom van af door te zeggen dat er in ons niets goeds is en we dus ook geen goede werken kunnen doen. We zijn al te hoogmoedig als we denken door goede werken zalig te worden, want dat is alleen door Christus. De Heilige Geest leert ons en werkt in ons de goede werken; door het geloof, tot eer van God, tot onze zekerheid, om onze naasten voor Christus te winnen.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?